Bonsai izložba


P&B BONSAI ZBIRKA

 

Mladi inženjer šumarstva Petar Vrgoč dolazi na otok Krk 1989. Znatiželjan i kreativan, brzo upoznaje otočke osobitosti, naročito prirodu, šumu i drveće. Uz rad se znanstveno usavršava te postiže zvanje magistra s tezom o uzgoju bonsaija od mediteranskog drveća. Kasnije postaje i doktor znanosti s tezom o genetici i oplemenjivanju mediteranskih borova kao ukrasnih biljaka. Njegovo vrtlarstvo i šumarstvo je bilo očekivano, stručno, poduzetno i prepoznato na otoku Krku.

Umjetnički izraz kao posebnost Petrove naravi, tiho je djelo svjetskog putnika i istančanog znalca krčkog krajobraza. Otok Krk se nalazi u podneblju šuma hrasta medunca (Quercus pubescens) i bijeloga graba (Carpinus orientalis). Na vlažnijim područjima, uz dva slatkovodna jezera, moguće je naći i hrast lužnjak (Q. robur), a na osunčanijim dijelovima i izrazito mediteranske florne elemente, crniku (Q. ilex) i mahaču (Erica arborea). Geološki profil jednog dijela otoka Krka je plitka crvenica (terra rossa) s puno rastresitog krečnjaka, a drugog dijela svijetli glineni sediment (terra bianca). Upravo na ovom prostoru Petar otkriva, planira, presađuje i njeguje drveće koje je stvorila priroda ili on u svom rasadniku. Petar oblikuje, slika, uči, daje biljkama novi duh, novi izraz, sporo i uvjerljivo, nježno i moćno, stvara bonsai.

Blaženka, također inženjerka šumarstva i njen suprug Petar kupili su zemljište za bonsai zbirku 2002. Ime P&B bonsai zbirka potječe od inicijala njihovih imena. Temeljni vrt zbirke uređivan je unutar ogradnih zidova, ureda i nadstrešnice, ukupno 412 m2 . Dio zidova prostora u kojem se nalazi zbirka i koji čine pozadinu izloženih bonsaija obojeni su crvenom, a dio svijetlom zemljom iskopanoj u blizini. Podloga vrta je ošljunčana krčkim svijetlim šljunkom, iz lokalnog kamenoloma. Sivo kamenje uklopljeno u vrt sačuvano je iz suhozida (gromača) kojim su raniji vlasnici omeđili posjed. Živice koje pregrađuju vrt su od kultivara Leilandovog pačempresa (Cupressociparis leilandii 'Pyramidalis'), a zelenilo između drvene ograde su od kultivara ljepljivca (Pittosporum tobira 'Nana').

Većina bonsai primjeraka uzgojeni su od kultivara borova, Pinus halepensis 'Lucija' i Pinus nigra 'Lara', a koje je Petar kao oplemenjivač kreirao za uzgoj minijatura. Najstariji primjerci njegovih kultivara, oblikovani kao bonsai drveće, čine P&B Bonsai zbirku jedinstvenom. Snažni doživljaj zbirke zvoni nezaboravnim iskustvom, radošću otkrivanja i duhovnog bogaćenja.

U samoći krčkih zimskih dana kao i za vrijeme ljetnih gužvi Otoka Krka kao turističke destinacije, zbirka bonsaija pravo je mjesto za kratki odmor, za iznenađenje, za nove spoznaje i kreativne vrhunce.

Mr. sc. Dobrila Kraljić, Pejzažni arhitekt, Malinska

 


 

KULTIVARI LUCIA I LARA

 

Postoji više od 20.000 kultivara ukrasnog bilja. Ukrasni kultivari posjeduju genetski kontrolirana dekorativna svojstva.

Za uzgoj bonsai drveća u Japanu je razvijeno nekoliko desetaka kultivara ili pojedinačnih biljaka originalnih svojstava.

Kultivari alepskoga bora Pinus halepensis 'Lucija' i crnoga bora P. nigra 'Lara' zaštićeni su u Europskoj Zajednici kao intelektualno vlasništvo P&B bonsai zbirke do 2037. godine.

Posjeduju genetski kontrolirana svojstva, kratke iglice i kratke izbojke te jedinstvenu boju i teksturu iglica i kore. Kreirani su za uzgoj u malim vrtovima, posudama ili za uzgoj bonsai drveća.

Pinus halepensis 'Lucia'

Iz hibridnog sjemena isklijanog 1997. Hibridno sjeme proizvedeno u P&B Bonsai zbirki, visina 75 cm.

Autor: Petar Vrgoč, Malinska 

Pinus halepensis 'Lucia'

Drvo na lijevoj strani iz hibridnog sjemena isklijanog 1997., drvo na desnoj strani iz reznice ožiljene 2000. Hibridno sjeme i ožiljenice proizvedeni u P&B Bonsai zbirki, visina 75 cm.  

Autor: Petar Vrgoč

Pinus halepensis 'Lucia'

Cijepljena na podlogu alepskog bora (P. halepensis), 1997., u P&B Bonsai zbirki, visina 75 cm.    

Autor: Petar Vrgoč

Pinus nigra 'Lara'

Kultivar razmnožen cijepljenjem na podlogu crnog bora (P. nigra), 1997., u P&B Bonsai zbirki, visina 57 cm.

Autor: Petar Vrgoč, Malinska

Pinus nigra 'Lara'

Iz hibridnog sjemena isklijanog 1997. Hibridno sjeme proizvedeno u P&B Bonsai zbirki, visina 50 cm.

Autor: Petar Vrgoč, Malinska

Pinus nigra 'Lara'

Iz hibridnog sjemena isklijanog 1997. Hibridno sjeme proizvedeno u P&B Bonsai zbirki, visina 65 cm.

Autor: Petar Vrgoč, Malinska

Carpinus orientalis Mill.

Visina 50 cm.

Autor: Petar Vrgoč, Malinska

Carpinus orientalis Mill.

Visina 65 cm.

Autor: Petar Vrgoč, Malinska

Carpinus orientalis Mill.

Visina 25 cm.

Autor: Petar Vrgoč, Malinska

Acer palmatum Thumb.

Početak proljeća.

Autor: Petar Vrgoč, Malinska

Acer palmatum Thumb.

Iz reznice ožiljene 1993. S kamenom sa Otoka Krka ujedinjen 1995., od kada se uzgaja u P&B Bonsai zbirki, visina 100 cm.

Autor: Petar Vrgoč, Malinska

Acer palmatum Thumb.

Iz reznice ožiljene 1993. S kamenom sa Otoka Krka ujedinjen 1995., od kada se uzgaja u P&B Bonsai zbirki, visina 100 cm

Autor: Petar Vrgoč, Malinska

Picea glauca 'Conica'

Iz reznice ožiljene 1976. U P&B Bonsai zbirki uzgaja se od 1990.  

Autor: Krunoslav Vrgoč (1934-2011†)